Udržitelnost

Udržitelnost znamená dlouhodobý rozvoj našeho podniku vyvážením sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů našich rozhodnutí. Díky tomu můžeme růst způsobem, který je udržitelný a zároveň rentabilní.

Společnost HSBC se od svého založení v roce 1865 adaptuje a slouží potřebám měnícího se světa. Financuje ekonomický růst, podporuje mezinárodní obchod a překonává události, jakými jsou například ekonomické krize. Jsme si vědomi toho, že vlády, korporace, finanční systém a občanská společnost patří mezi zainteresované subjekty, které ovlivňují klimatické změny a udržitelný rozvoj.

Více než kdy dříve je nyní potřeba investovat do rozvoje dovedností, podnikatelských inovací a nízkouhlíkových řešení, které jsou potřeba pro náš dlouhodobý blahobyt. Pro společnost HSBC jde o klíčové prvky udržitelného rozvoje, které můžeme ovlivnit.

  • Udržitelné finance

    Společnost HSBC jako jedna z největších bankovních a finančních organizací na světě usiluje o to být vedoucím globálním partnerem při přechodu do nízkouhlíkové budoucnosti. Do roku 2025 jsme se zavázali poskytnout 100 miliard dolarů na financování udržitelného rozvoje a investice v této oblasti. Součástí našeho závazku je také zvýšení efektivity našich vlastních provozů, a to tak, žedo roku 2030 bude 100 % námi čerpané elektrické energie pocházet z obnovitelných zdrojů.

  • Udržitelné sítě a podnikatelské příležitosti

    Udržitelný rozvoj podporují pružné a zodpovědné sítě mezinárodního obchodu. Spolupracujeme s našimi korporátními partnery a nevládními organizacemi, abychom podpořili obchodní praktiky, které chrání životní prostředí a lidská práva, a zároveň pomáhají vzniku a růstu nových společností.

  • Dovednosti budoucnosti

    V rychle se měnícím světě jsou, více než dříve, velmi důležité dovednosti v rámci pracovního prostředí a finanční gramotnost. Podporujeme naše zákazníky, komunity a zaměstnance v rozvoji finanční způsobilosti a jejich zaměstnatelnosti, kterou potřebují k úspěchu v globální ekonomice.

Další informace o udržitelnosti ve společnosti HSBC  včetně detailů o našich výsledcích a aktivitách si můžete přečíst na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že tyto informace jsou dostupné pouze v angličtině.

Chceme hrát vedoucí roli v přechodu na ekonomiku s nízkou produkcí skleníkových plynů

John Flint, Generální ředitel skupiny HSBC