Udržitelnost


Ve společnosti HSBC jsme se zavázali budovat podnikání s dlouhodobou perspektivou a rozvíjet vztahy, které přetrvají. Chceme být dobře řízenou organizací, pro kterou lidé pracují s hrdostí, která má důvěru svých klientů a komunit, jimž slouží, a minimalizuje svůj dopad na životní prostředí.

Strategie k ochraně klimatu

V roce 2020 jsme nastavili svůj ambiciózní plán přidělení priorit finančním a investičním aktivitám, které podporují přechod na globální ekonomiku s nulovými emisemi a napomáhají budování prosperující budoucnosti pro lidskou společnost i podnikání. Náš plán má tři části:

  • Zajištění udržitelných financí: Pomáháme zákazníkům snížit emise skleníkových plynů a současně zajistit jejich stálou prosperitu. Naším cílem je poskytnout 750 miliard USD až 1 bilion USD v rámci udržitelných financí a investic do roku 2030 a podpořit je při přechodu na lépe udržitelné způsoby podnikání.
  • Řešení a inovace pro záchranu klimatu: Přechod na ekonomiku s nulovými emisemi vyžaduje radikální nová řešení. Jsme průkopníky nového financování pro řešení záchrany klimatu na přírodní bázi a podporujeme slibné a inovační čisté technologie.
  • Stáváme se bankou s nulovými emisemi: Naším cílem je snížit emise skleníkových plynů z našich provozů a dodavatelských řetězců na čistou nulu v roce 2030 nebo dříve a uvést financované emise z našeho portfolia zákazníků do souladu s cílem Pařížské dohody, kterým jsou nulové emise do roku 2050 nebo dříve.

Naše strategie k ochraně klimatu je součástí širšího závazku týkajícího se životního prostředí, společenských problémů a vedení (pod souhrnnou zkratkou ESG – environmental, social and governance).

Jsme přesvědčeni, že zlepšení naší výkonnosti v oblasti ESG je klíčové pro náš dlouhodobý úspěch. Zveřejňujeme pravidelné aktualizace a stanovujeme cíle, které nás vedou při našem podnikání. Kromě našich ambicí týkajících se klimatu k nim patří i snaha o zvýšení zastoupení žen v rolích vyššího vedení, zvýšení spokojenosti zákazníků a dodržování vysokých norem chování na celém světě.

Dlouhodobé pobídky ze stran našich výkonných ředitelů (tříleté období do konce prosince 2023) jsou z 25 procent vázaná na cíle sladěné s našimi ambicemi v oblasti klimatu.

Další informace o našem přístupu v souvislosti s ekologickými a sociálními otázkami i otázkami vedení (ESG) si můžete přečíst v sekci Kdo jsme na naší globální webové stránce. Upozorňujeme, že tyto informace jsou dostupné pouze v angličtině.