Poslání, hodnoty a strategie


Naše poslání

Otevíráme svět příležitostí

Jsme tu, abychom s pomocí svých jedinečných schopností, dovedností, šíře záběru a pohledu na věc otevírali pro své zákazníky nové příležitosti. Spojujeme lidi, nápady a kapitál, abychom podpořili růst a rozvoj a pomohli budovat lepší svět – pro své zákazníky, naše zaměstnance, investory, komunitu a planetu, kterou společně obýváme.

Naše hodnoty

Ve společnosti HSBC každou činnost doprovází naše hodnoty – od strategických rozhodnutí po každodenní komunikaci, jak v rámci společnosti, tak s klienty. Tyto hodnoty jsou zakořeněny v historii, tradici a povaze společnosti HSBC a pomáhají nám naplnit naše poslání. Naše hodnoty jsou následující:

Oceňujeme rozmanitost

Rádi hledáme různé úhly pohledu

Směřujeme ke společnému úspěchu

Spoluprací bouráme hranice

Přejímáme odpovědnost

Stojíme si za svými rozhodnutími a myslíme na budoucnost

Plníme své sliby

Neotálíme s realizací a plníme své závazky

Naše strategie

Naše strategie jde ruku v ruce s ambicí stát se preferovaným mezinárodním finančním partnerem našich klientů. Skládá se ze čtyř pilířů:

Soustředíme se na své silné stránky

Soustředíme energii a investice tam, kde můžeme pro své klienty dosáhnout největší změny.

Digitalizujeme ve velkém

Díky jednoduššímu digitálnímu bankovnictví s vylepšeným zabezpečením má teď každý náš zákazník svou banku neustále při sobě.

Rosteme

Inspirujeme vznik dynamického a otevřeného prostředí bez předsudků. Své lidi podporujeme v rozvíjení nových dovedností.

Zelená budoucnost

Měníme sebe a podporujeme a financujeme své zákazníky na cestě k ekonomice s nulovými emisemi.


Další informace o poslání, hodnotách a strategii společnosti HSBC naleznete na našich globálních webových stránkách. Upozorňujeme, že tyto informace jsou dostupné pouze v angličtině.