Naše hodnoty

Naše hodnoty určují, kým jsme jako organizace a čím vynikáme.

Následováním těchto hodnot nám umožňuje být:

Spolehlivý

  • Pevně si stojíme za svými závazky, děláme správné věci, jsme vytrvalí a důvěryhodní.
  • Přebíráme osobní odpovědnost, jsme rozhodní, používáme zdravý rozum, prakticky usuzujeme a podporujeme ostatní.

Otevřeni novým myšlenkám a kulturám

  • Komunikujeme otevřeně, čestně a transparentně, přijímáme výzvy a učíme se z chyb.
  • Nasloucháme druhým, jednáme s nimi čestně a vážíme si odlišných perspektiv.

Propojení se zákazníky, komunitami, regulačními orgány a také navzájem mezi sebou

  • Stále budujeme nové kontakty, jak na tuzemském tak i zahraničním trhu a máme povědomí o vnějším dění.
  • Záleží nám na jednotlivcích a na jejich rozvoji a proto je respektujeme a reagujeme na podněty.

Další informace o hodnotách společnosti HSBC  naleznete na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že tyto informace jsou dostupné pouze v angličtině.