Naše strategie


Naším cílem je stát se přední mezinárodní bankou. Globální úspěchy našich soukromých, zámožných i firemních klientů podporujeme prostřednictvím našeho hluboko zakořeněného působení na rychle rostoucích asijských trzích s vyšší návratností.

Nabízíme svým zákazníkům příležitosti již více než 150 let. Nicméně v rychle se měnícím světě je naprosto nezbytné přizpůsobovat se potřebám našich zákazníků a zároveň zajistit efektivnější služby akcionářům a ostatním zúčastněným subjektům.

V únoru 2020 jsme sestavili hlavní program směřující k reformě firem s nižší výkonností, současně jsme zjednodušili organizaci a snížili náklady. V klíčových oblastech postupujeme rychle, počínaje přesouváním aktiv na rostoucí trhy, přes investice do digitálních technologií až po vylepšování zákaznického prostředí. Díky těmto krokům bude zajištěna taková pozice Skupiny, která povede ke zvýšení návratnosti pro investory, vytvoření investičních možností do budoucna a vybudování udržitelné platformy pro další růst.

Významné změny v provozním prostředí v roce 2020 ještě zdůraznily důležitost urychlení našeho směřování do oblastí, kde můžeme dosáhnout nejvyšší návratnosti a nalézt nejlepší příležitosti k růstu. Zvyšujeme poměr investic v Asii, zvláště v zámožném segmentu, jihočínské oblasti Greater Bay Area, zároveň navyšujeme investice v oblasti financování obchodu a trvale udržitelného financování. Přesouváme své zaměření k podnikání generujícímu poplatky a dále snižujeme náklady. Naše současná strategie k ochraně klimatu hraje vedoucí roli v podpoře našich klientů na cestě k nulovým emisím.

Další informace o strategii společnosti HSBC naleznete na našich globálních webových stránkách. Upozorňujeme, že tyto informace jsou dostupné pouze v angličtině.