Naše strategie

Naším cílem je být všude tam, kde je růst a propojovat zákazníky s příležitostmi. Umožňujeme podnikům vzkvétat a ekonomikám prosperovat, což zároveň umožňuje lidem plnit si své sny a dosahovat svých cílů.

Jsme přední mezinárodní bankou. Naše mezinárodní síť generuje více než polovinu objemu příjmů klientů společnosti HSBC Group a pokrývá trhy tvořící více než 90 procent globálního HDP, obchodu a kapitálových toků.

Od roku 2011 realizujeme strategii sestávající ze dvou částí: vývoje naší mezinárodní sítě a investic do majetku a maloobchodních podniků. Tato strategie funguje a umožnila nám kapitalizovat naše konkurenční výhody.

Přístup k rychle se rozvíjejícím trhům v Asii, na Blízkém východě a v Latinské Americe slibuje dlouhotrvající růst – a umožňuje nám nabízet našim zákazníkům příležitosti po celém světě. Naše silná finanční rozvaha nám i nadále poskytuje výbornou základnu pro stabilní podíl na zisku.

John Flint, GCE společnosti HSBC Group, v červnu roku 2018 po období kritických změn v bance uvedl plány zaměřující se znovu na růst. Chceme zvýšit počet našich zákazníků, dosáhnout většího podílu na trhu a vytvořit stabilní úroveň růstu příjmů a zisku. Spolu s tím se budeme snažit zlepšit svou konkurenceschopnost v budoucnosti, například investicí do technologií.

Další informace o strategii společnosti HSBC naleznete na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že tyto informace jsou dostupné pouze v angličtině.

Nacházíme se v jedinečné pozici, ze které můžeme zákazníkům po celém světě pomoci dosáhnout svých cílů

John Flint, Generální ředitel skupiny HSBC