Historie společnosti

Společnost HSBC se zrodila z jediné jednoduché myšlenky – místní banka sloužící mezinárodním potřebám.

Společnost HSBC je pojmenována podle svého zakládajícího člena, společnosti Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, která byla založena v roce 1865 za účelem financování rostoucího obchodu mezi Evropou, Indií a Čínou.

Založení banky inicioval Thomas Sutherland, Skot, který tehdy pracoval pro lodní a dopravní společnost Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Uvědomil si, že v Hongkongu a na pobřeží Číny existuje značná poptávka po místních bankovních ústavech. Pomohl tedy založit banku, která otevřela v Hongkongu v březnu 1865 a o měsíc později v Šanghaji.

Brzy po svém založení začala banka otevírat pobočky a rozšiřovat služby, které by mohla nabídnout zákazníkům. Od samého počátku bylo výrazným rysem místního i mezinárodního podnikání banky obchodní finančnictví: jedná se tak o silnou stránku uznávanou po celou dobu její historie. Koncem 19. století byla banka nejvýznamnější finanční institucí v Asii.

Ve 20. století se objevily náročné úkoly a změny, počínaje mezinárodními konflikty a konče velkou hospodářskou krizí 30. let. Koncem století se společnost HSBC prostřednictvím růstu, akvizic a diverzifikace transformovala z důležité regionální banky v jednu z předních světových finančních organizací.

Společnost HSBC v roce 1991 vytvořila novou holdingovou společnost, HSBC Holdings plc, a úspěšně se v roce 1992 ucházela o plné vlastnictví banky Midland Bank. V důsledku toho se sídlo vedení společnosti HSBC přesunulo do Londýna.

V listopadu 1998 oznámila společnost HSBC přijetí jednotné značky, takže používá logo HSBC a šestiúhelníkový symbol všude, kde působí. Cílem je zlepšit povědomí o společnosti HSBC mezi zákazníky, akcionáři a zaměstnanci na celém světě.

Charakter společnosti HSBC formovaly zkušenosti. Banka přestála změny ve všech podobách – revoluce, ekonomické krize, nové technologie – a přizpůsobila se tak, aby je dokázala zvládnout. To bance umožnilo zvládat výzvy 21. století.

Další informace o historii společnosti HSBC  naleznete na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že tyto informace jsou dostupné pouze v angličtině.

Banka přestála změny ve všech podobách – revoluce, ekonomické krize, nové technologie – a přizpůsobila se tak, aby je dokázala překonat

1865
 
2023

Obrázek: hongkongský přístav, čínský malíř, první polovina 60. let 19. století

Obrázek: zaměstnanci v čínském Fu-čou, 1887

Obrázek: Portrét Thomase Jacksona, cca 1890

Obrázek: dluhopis čínské železnice, 1907

Obrázek: Zaměstnanci ve vojenských uniformách, první světová válka

Obrázek: hongkongské sídlo, 1965

Obrázek: deník zaměstnance společnosti HSBC Maxe Haymese ze zajateckého tábora, 1943

Obrázek: hongkongská textilní továrna, cca 1950

Obrázek: perská bankovka, začátek 20. století

Obrázek: bankomat ve Velké Británii, cca 1970

Obrázek: budova HSBC, New York, 1999

Obrázek: lev HSBC, Londýn, současnost

< >

Společnost Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited zahájila provoz v Hong Kongu 3. března 1865 a v Šanghaji o měsíc později. Byla to první banka v místním vlastnictví, jejíž provoz se řídil zásadami skotského bankovního systému.

Do roku 1875 otevřela společnost HSBC pobočky v sedmi zemích Asie, Evropy a Severní Ameriky. Financovala vývoz čaje a hedvábí z Číny, bavlny a juty z Indie, cukru z Filipín a rýže a hedvábí z Vietnamu.

Do roku 1900 se banka po období významného růstu pod vedením generálního ředitele Thomase Jacksona rozšířila do 16 zemí a financovala obchod po celém světě. Mezi důležité složky podnikání banky patřily zejména obchodní bankovnictví, obchod s mincovním kovem a směna.

Na začátku 20. století rozšířila společnost HSBC svou působnost v Asii také do dalších oblastí. Mezi ně patřily půjčky vládám jednotlivých států na podporu jejich modernizace či rozvoje infrastruktury, například budování železnice.

První světová válka narušila fungování řady podniků. Ve 20. letech 20. století však díky rozvoji nových odvětví a čilému obchodu s komoditami, jako pryž a cín, začala Asie znovu prosperovat.

Následná 30. léta znamenala pro mnohé trhy období recese a neklidu. Avšak společnost HSBC požádala architekty Palmera a Turnera o návrh nového sídla v Hong Kongu: „Prosím, postavte nám nejlepší banku na světě.“ K otevření moderní budovy ve stylu art deco došlo v roce 1935.

Během druhé světové války procházela banka jedním z nejnáročnějších období. Asijští zaměstnanci prokázali v této těžké době nesmírnou osobní statečnost. Mnozí byli ve válce zajati. Pouze londýnská, indická a americká pobočka zůstaly plně provozuschopné.

Po skončení války sehrála společnost HSBC klíčovou roli v obnově hongkongské ekonomiky. Její podporu využili zavedení výrobci i nově vzniklé firmy k rozvoji podnikání.

V 70. letech již byla banka rozšířená prostřednictvím akvizic. Společnost HSBC koupila banky Mercantile Bank a The British Bank of the Middle East v roce 1959. V roce 1972 došlo k vytvoření oddělení obchodního bankovnictví a rozšíření nabídky služeb.

V 80. letech koupila společnost HSBC banku Marine Midland Bank v USA. V roce 1992 učinila nově vytvořená společnost HSBC Holdings plc doporučenou nabídku na převzetí plného vlastnictví banky Midland Bank. Po dokončení akvizice přesídlila společnost HSBC do Londýna.

V roce 1998 banka oznámila přijetí jednotné značky, takže používá logo HSBC a šestiúhelníkový symbol všude, kde působí.

Společnost HSBC je i nadále odhodlána propojovat zákazníky s příležitostmi. Naším cílem je být všude tam, kde je růst. Umožňujeme podnikům vzkvétat a ekonomikám prosperovata pomáháme tak lidemplnit si své sny a dosahovat svých cílů.