Naše společnost

Poslání, hodnoty a strategie

Naší ambicí je stát se preferovaným mezinárodním finančním partnerem našich klientů.

Historie společnosti

Společnost HSBC se zrodila z jediné jednoduché myšlenky – místní banka sloužící mezinárodním potřebám. V březnu 1865 otevřela společnost HSBC dveře obchodu v Hongkongu. V současnosti jsme jednou z největších organizací na světě poskytující bankovní a finanční služby.

Udržitelnost

Společnost HSBC od svého založení v roce 1865 slouží potřebám měnícího se světa. Uznáváme své širší závazky vůči komunitám, v nichž působíme, a chápeme, že ekonomický růst musí být také udržitelný.