Postup u hypertextových odkazů

Hypertextové odkazy z tohoto webového serveru na webové servery mimo skupinu HSBC

Tento server může uvádět hypertextové odkazy na jiná místa či webové servery na internetu. Tyto hypertextové odkazy vedou na webové servery zveřejňované nebo provozované třetími stranami, které nejsou nijak přidruženy ani žádným způsobem spojeny se subjektem společnosti HSBC, který provozuje tento webový server ("HSBC"). Na náš webový server byly přidány za účelem zjednodušení vašeho přístupu a jsou prezentovány pouze pro vaši informaci. Snažíme se, abychom vybírali pouze seriózní webové servery a informační zdroje. Nicméně uvedení hypertextových odkazů na externí webový server nebo stránku nelze považovat za to, že HSBC potvrzuje, doporučuje, schvaluje, zaručuje nebo představuje jakékoli třetí strany nebo služby/produkty, které nabízejí na svých webových serverech, nebo že s takovými třetími stranami a webovými servery jakkoli spolupracuje, neuvádí-li HSBC jinak.

Nicméně, neuvádí-li HSBC jinak, poskytováním hypertextových odkazů na externích webových serverech a webových stránkách HSBC nemusí potvrzovat, doporučovat, schvalovat, zaručovat nebo představovat jakékoliv třetí strany nebo služby/produkty, které tyto strany poskytují na svých webových serverech nebo HSBC žádným způsobem nespolupracuje s těmito třetími stranami a webovými servery.

V žádném případě neodpovídáme za obsah jakéhokoli propojeného webového serveru nebo stránky. Tyto odkazy používáte na vlastní riziko a HSBC nenese odpovědnost za žádnou škodu či ztrátu utrpěnou nebo způsobenou použitím takového odkazu nebo v souvislosti s ním. HSBC není stranou žádného smluvního ujednání, uzavřeného s jakýmkoli poskytovatelem externích webových serverů, není-li HSBC výslovně uvedeno nebo schváleno jinak.

Jakékoli odkazy na webové servery, které obsahují software ke stažení, jsou uváděny pouze pro zjednodušení vašeho přístupu. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli potíže, které mohou nastat při stahování softwaru, ani za jakékoli důsledky takového stahování. Pamatujte si prosím, že používání jakéhokoli softwaru staženého z internetu se může řídit licenční dohodou a neplnění podmínek takové licenční dohody může vést k porušení práv duševního vlastnictví příslušného dodavatele softwaru, za které neneseme žádnou odpovědnost.

Dbejte prosím skutečnosti, že klepnete-li na odkaz a opustíte náš webový server, budete se řídit podmínkami používání a ochrany soukromí webového serveru, který se chystáte navštívit.

Hypertextové odkazy z HSBC na jiné webové servery skupiny HSBC

Pro zjednodušení přístupu můžeme uvádět také hypertextové odkazy na jiné webové stránky skupiny HSBC. Produkty a služby nabízené na těchto webových stránkách mohou být omezené na osoby, které se nacházejí nebo mají bydliště pouze v určité jurisdikci. Dále nemusí být obsah těchto propojených webových stránek určen osobám, které se nacházejí nebo mají bydliště v jurisdikcích, které omezují šíření takového obsahu. Podmínky, kterými se řídí používání webových stránek každého subjektu skupiny HSBC, se mohou lišit. Před použitím takové webové stránky byste si měli důkladně pročíst příslušné podmínky.

Hypertextové odkazy z externích webových serverů na náš webový server

Před vytvořením hypertextového odkazu v jakékoli formě z webové stránky třetí strany na jakoukoli webovou stránku společnosti HSBC musíte nejprve získat písemný souhlas HSBC. HSBC může ale nemusí takový souhlas udělit, a to podle svého vlastního uvážení. HSBC není odpovědná za nastavení žádného hypertextového odkazu z webové stránky třetí strany na naši webovou stránku. Jakékoli takto nastavené odkazy nejsou žádnou formou spolupráce webové stránky HSBC s webovou stránkou třetí strany ani jejím schválením. Není-li doporučeno jinak, jakýkoli odkaz na webovou stránku musí být vždy aktivním a přímým odkazem na naši webovou stránku a má být nasměrován pouze přímo na domovskou nebo úvodní stránku našeho webového serveru a žádné "rámování" nebo "skryté odkazování" na naše webové stránky není dovoleno.

HSBC neodpovídá za žádnou ztrátu ani škodu, která Vám nebo jakékoli třetí straně vznikla nebo kterou jste utrpěli v souvislosti s takovým odkazem. HSBC si vyhrazuje právo na zrušení jakéhokoli souhlasu uděleného k propojení prostřednictvím odkazu v prostém textu nebo odkazu jakéhokoli jiného typu a na požadavek odstranění jakéhokoli takového odkazu na webové servery skupiny HSBC, a to kdykoli podle našeho vlastního uvážení.

DŮLEŽITÉ: Navštívením tohoto webového serveru nebo jakékoli z těchto stránek souhlasíte s podmínkami uvedenými výše a rovněž s obecnými podmínkami uvedenými pod odkazem "Právní informace".